PRIVACYVERKLARING

Om de gebruikerservaring en de bestelling correct te laten verlopen, verzamelen wij tijdens uw bezoek en uw bestelling persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. WARMER heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op deze website te voorkomen.

OVER ONS

WARMER Sustainable Concepts is een handelsnaam van C & J Partners B.V. Als zodanig is C & J Partners B.V. de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bedrijfsgegevens zijn:

WARMER SUSTAINABLE CONCEPTS

www.warmer.nl

Hollandse Kade 32-33, 1391 JM  Abcoude

T: 020-211.7273

E: [email protected]

KVK 78422221

BEVEILIGDE VERBINDING

In onze website vindt uitwisseling van gegevens via versleutelde verbinding plaats (SSL te herkennen aan het groene slot in de browserbalk). Dat geldt zowel voor uw persoonlijke gegevens als het (directe) betalingsverkeer via onze partners.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u ons contactformulier invult, zijn naam en e-mailadres nodig om een reactie te kunnen geven, nergens anders voor. Hetzelfde geldt voor contact per e-mail.

BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens uit email of contactformulier worden binnen 6 maanden na laatste correspondentie verwijderd. Bedrijfsmatige documenten zoals facturen worden door ons op basis van de wettelijke verplichting zeven jaar bewaard, waarna ze vernietigd worden.

CAMERA BEWAKING

In showroom en kantoor is er camerabewaking ter bescherming van uw en onze eigendommen. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen. Gemaakte camerabeelden worden op ons CCTV systeem vastgelegd welke voldoende beveiligd is tegen onrechtmatige toegang van buitenaf. Wij bewaren deze camerabeelden maximaal 4 weken.

De termijn van 4 weken is niet van toepassing in het geval wij inzake een claim, geschil of gerechtelijke procedure genoodzaakt zijn deze langer te bewaren en al dan niet delen met verzekeraar of overheidsinstanties.

LINKS

Onze website heeft enkele links naar websites van andere partijen. Wanneer u op de link klinkt, gaat u naar een website buiten warmer.nl. Voor de daar van toepassing zijnde cookie- en privacyverklaring verwijzen wij u naar desbetreffende website.

RECHTEN

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.

Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via [email protected]

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoudt u het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.